Hero Image

Mua tất cả hàng hóa của bạn dễ dàng

Giới thiệu thị trường 2.0! Ở đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các nhà cung cấp bạn cần. Đặt hàng trực tuyến và sau đó chỉ chờ hàng hóa đến với bạn.

Stats
100 000+

Sản phẩm

4 500+

Thành viên

50+

Cửa hàng

Một

Chợ online

Các nhà sản xuất và nhà phân phối đã tham gia chợ của chúng tôi

Và chúng tôi liên tục bổ sung thêm và nhiều hơn nữa!

Forever Optic s.r.o.
PTT Global s.r.o.
Forever Optic s.r.o.
Baltaxia
Linsan
Rapa Dog
Vis Company
Vento
IGDZ
Vento Bohemia
Berma Praha
Matcha Tea
Special Feature image

Tham gia chợ của chúng tôi miễn phí

Special Feature image

Hỗ trợ nhanh và thân thiện

Call To Action

Bắt đầu đặt hàng của bạn trên chợ online ngay bây giờ

Chúng tôi thay đổi cách thức kinh doanh B2B được thực hiện. Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay!

Đăng ký ngay